Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. I samtliga fall är det domstolen som förordnar men det är möjligt att be att få den advokat som man själv önskar. Vill Du ha mer information så ring oss, tfn 0322-63 77 77. 

Offentlig försvarare

När det finns misstankar om att ett brott har begåtts påbörjar polisen en utredning som kallas förundersökning. Denna utredning leds av polis eller åklagare. Den som är misstänkt har i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare.  

Vid rättegången avgör domstolen om kostnaden för försvararen skall bekostas av staten eller hur stor del av kostnaden som den misstänkta personen själv ska betala för det fall att denne döms för brott. 

Målsägandebiträde

Brottsoffret är den som utsatts för ett brott och kallas målsägande. Brottsoffret har i vissa fall rätt att få ett målsägandebiträde som ska tillvarata målsägandens intresse och finns med som ett stöd under utredningen och i domstolen. Målsägandebiträdet bistår också med hjälp avseende skadeståndsfrågor. Ersättning för målsägandebiträdets arbete bekostas av staten. 

Särskild företrädare för barn

Då en vårdnadshavare, eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till, misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare som ska tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.

Läs mer på Sveriges Domstolar och Åklagarmyndighetens hemsida:                     

www.domstol.se  www.aklagare.se

Ring oss

Alingsås: 0322-63 77 77
Vara: 010-265 77 77

Adress

Nygatan 18 B, 441 30 Alingsås
Stora Torget 5, 534 31 Vara

E-post

info@advokatesw.se
info@advokatabrahamsson.se