Familjerätt

Vi åtar oss uppdrag vad gäller alla typer av familjerätt. 

Det kan vara tvist om hur vårdnad, boende och umgänge med barn skall se ut, bodelning vid äktenskapsskillnad eller separation från sambo. 

Vi arbetar även förebyggande för att undvika tvister i framtiden genom upprättande av äktenskapsförord, samboavtal och testamente. 

Vi hjälper också till med frågor som uppkommer när någon närstående avlider såsom upprättande av bouppteckning till Skatteverket. Vi upprättar även arvskifte vid fördelning av den avlidnes tillgångar. Genom tingsrätten får vi förordnande som boutredningsman och bodelningsförrättare. 

I de ärenden där det finns möjlighet att rättsskydd beviljas ur Din hemförsäkring eller rättshjälp genom Rättshjälpsmyndigheten så hjälper vi Dig med ansökan. Läs mer under fliken Rättsskydd/Rättshjälp.

Vill Du ha mer information så ring oss, tfn 0322-63 77 77. 

Läs mer på Sveriges Domstolars hemsida:

www.domstol.se 

Ring oss

Alingsås: 0322-63 77 77
Vara: 010-265 77 77

Adress

Nygatan 18 B, 441 30 Alingsås
Stora Torget 5, 534 31 Vara

E-post

info@advokatesw.se
info@advokatabrahamsson.se