Advokat
Marie Abrahamsson​
Efter att jag tog min jur.kand. vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet i januari 2005 började jag arbeta som biträdande jurist på Malin Kjellbergs Advokatbyrå i Uddevalla. Kort därefter blev jag antagen som notarie vid Länsrätten i Vänersborg där jag arbetade till 2007. Efter avslutad notarietjänstgöring fick jag anställning som biträdande jurist på Advokatfirman Eva Smerling Winman AB. Jag tog advokatexamen i januari 2011 och driver egen advokatfirma, i kontorsgemenskap med advokat Eva Smerling Winman, sedan 2016.

Jag arbetar med brottmål, familjerätt och förvaltningsrättsliga mål.

Inom brottmål åtar jag mig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Inom familjerätt arbetar jag främst med mål om vårdnad, boende och umgänge. De förvaltningsrättsliga målen rör LVU, LVM och LPT.

Ring oss

Alingsås: 0322-63 77 77
Vara: 010-265 77 77

Adress

Nygatan 18 B, 441 30 Alingsås
Stora Torget 5, 534 31 Vara

E-post

info@advokatesw.se
info@advokatabrahamsson.se