Rättsskydd

Rättsskydd ingår i de flesta hemförsäkringar och finns även med i andra typer av försäkringar. Du skall alltid i första hand utnyttja rättsskyddet i din försäkring om du hamnar i en rättslig tvist och därmed behöver ekonomisk hjälp för juridiskt ombud. Vi hjälper dig med ansökan om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag. 

Försäkringen skall du ha tecknat före tvisten uppstår och flertalet försäkringar har som regel att du ska ha haft försäkring i minst två sammanhängande år för att kunna utnyttja rättsskyddet. Då tvist uppstår med någon som du har varit gift eller sambo med kan vissa begränsningar finnas i försäkringsvillkoren för att få beviljat rättsskydd. Det kan då det finnas möjlighet att få ekonomisk hjälp genom rättshjälpslagen.

Villkoren för rättsskyddsförsäkringen varierar mellan försäkringsbolagen vilka framgår av ditt försäkringsbrev eller av försäkringsvillkoren. Oftast är försäkringsersättningen begränsad till ett belopp. 

Självrisken som du ska betala är 20-25 % av ombudets arvode och kostnader. Om du inte har någon rättsskyddsförsäkring men borde ha haft det kan du som regel inte få hjälp med kostnaderna av staten genom rättshjälp.

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att du kan få hjälp av staten att betala delar av kostnaden för juridiskt ombud då tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar, se ovan. Rättshjälp beviljas inte i alla typer av rättsliga angelägenheter och vissa ärenden kräver särskilda skäl. 

För att få rättshjälp beviljat måste du i regel inleda med minst en timmes rådgivning hos ditt juridiska ombud som du själv får betala. Vi hjälper dig sedan att ansöka om rättshjälp vilken beviljas av domstol eller rättshjälpsmyndigheten. 

Om du beviljas rättshjälp skall du betala en rättshjälpsavgift som bestäms utifrån din ekonomiska situation. Det som påverkar ditt ekonomiska underlag är dina inkomster, tillgångar och skulder samt försörjningsbörda för barn. Om du inte är försörjningsskyldig för barn så får det ekonomiska underlaget inte överstiga 260 000 kr. 

Utifrån det ekonomiska underlaget bestäms rättshjälpsavgiften till en viss procent av biträdets arvode och kostnader. Rättshjälpsavgiften skall sedan betalas löpande allt eftersom biträdet arbetar med ditt ärende.

Läs mer på Rättshjälpsmyndighetens hemsida:

www.rattshjalp.se

Ring oss

Alingsås: 0322-63 77 77
Vara: 010-265 77 77

Adress

Nygatan 18 B, 441 30 Alingsås
Stora Torget 5, 534 31 Vara

E-post

info@advokatesw.se
info@advokatabrahamsson.se