Tvångsvård

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde rörande LVU, LVM och LPT-mål som handläggs av förvaltningsdomstol. I dessa typer av ärenden kan ett offentligt biträde förordnas för den som tvångsvården avser för att tillvarata dennes intresse och vara ett stöd i processen. 

I samtliga fall är det domstolen som förordnar men det är möjligt att be att få den advokat som man själv önskar. Vill Du ha mer information så ring oss, tfn 0322-63 77 77. 

LVU-mål: Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor under 18 år och i vissa fall även upp till 20 år.

LVM-mål: Lag om vård av missbrukare i vissa fall, lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare. 

LPT-mål: Lag om psykiatrisk tvångsvård, lagen möjliggör att en person kan vårdas mot sin vilja med så kallad tvångsvård.

Läs mer på Sveriges Domstolars hemsida:

www.domstol.se

Ring oss

Alingsås: 0322-63 77 77
Vara: 010-265 77 77

Adress

Nygatan 18 B, 441 30 Alingsås
Stora Torget 5, 534 Vara

E-post

info@advokatesw.se
info@advokatabrahamsson.se